Personalepleje

Konsulentydelse

Et konsulentbesøg giver muligheder for at målrette ydelserne ud  fra jeres ønsker og behov.

Konsulent besøgene har til formål at støtte og hjælpe såvel den enkelte medarbejder som en gruppe/afdeling, med henblik på at forebygge og nedsætte sygefravær og for tidlig nedslidning.

Medarbejderne vil blive “uddannet” til selv at udvikle, opnå og fastholde  sundhed og trivsel såvel personligt som på arbejdspladsen som helhed.

Rygskolen tager også på hjemmebesøg hos sygemeldte medarbejdere for træning og vejledning med henblik på, at få medarbejderen hurtigst muligt tilbage på arbejdspladsen.

Konsulent ydelserne kan være

 • Vejledning i hensigtsmæssige arbejdsstillinger/kropsbrug
 • Variation af arbejdsstillinger og kropsvaner generelt
 • Personlig træning og vejledning ift de fysiske problemstillinger medarbejderen oplever
 • Vejledning i.f.t. stress
 • Opstart af motions/træningshold
 • Vejledning i øvelser der let kan implementeres i løbet af arbejdsdagen, uden det kræver ekstra tid
 • Øvelser til hjemmetræning
 • Øvelser tilpasset den enkelte medarbejder

Hjælp til sygemeldte

Personlig træning og vejledning til sygemeldte medarbejdere eller medarbejdere der er i risiko for sygemelding.

Her ydes en målrettet personlig træning og vejledning, der giver de optimale muligheder for, at medarbejderen hurtigst muligt kan vende tilbage på arbejde.

Med vejledning i gode øvelser mm arbejdes der på, på kortere sigt at lindre og på længere sigt helt fjerne symptomer og smerter.

Ved personlig træning tager jeg udgang i medarbejderens problemområder. Det kan eks. være uforklarlige smerter i ryggen, der betyder begrænset bevægelighed.

Her vil jeg i samarbejde med medarbejderen finde frem til, om smerterne skyldes egentlige problemer med ryggen, om smerterne har en sammenhæng med andre områder i kroppen, eller måske skyldes smerterne forkerte og uhensigtsmæssige arbejds- og kropsvaner, der både kan være relateret til arbejdet og privatlivet.

Træning og vejledning kan indeholde:

 • Træning/øvelser og genoptræning af skader.
 • Træning/øvelser målrettet problemområder og lokale smerter
 • Træning målrettet en generel styrke i hele kroppen
 • Træning ift kredsløbsproblemer
 • Træning ift stress og søvnløshed
 • Arbejde med kroppens styrker og svagheder
 • Opmærksomhed på muligheder frem for begrænsninger
 • Holdningskorrektion
 • Arbejde med generelle kropsvaner, der mindsker nedslidning
 • Øvelser der kan trænes hjemme og på arbejdspladsen