Kommuner

Kommunerne oplever desværre et stort sygefravær i visse faggrupper som eksempelvis pædagoger og lærer. Især indenfor social og sundhedsområdet er der store udfordringer. Men også kontorpersonale oplever tidligt at få dårlig ryg med alt for tidlig nedslidning som følge deraf.

Mange har arbejdsstillinger og kropsvaner der slider fysisk på kroppen, men det er ikke kun de fysiske overbelastninger der nedslider kroppen. Stress er også en stigende årsag til mistrivsel, sygdom og sygefravær.

Heldigvis er der meget den enkelte medarbejder selv kan gøre for at få det bedre, både ved at forebygge, men også at mindske de fysiske lidelser og den psykiske stress.

Den Mobile rygskole kan hjælpe kommunens ansatte med at nedsætte og forebygge sygefravær hvad enten det skyldes fysiske problemer eller udfordringer med stress og mistrivsel, der alt sammen fører til både korte og mere langvarige sygemeldinger og for tidlig nedslidning.

Alle medarbejdere er forskellige mht fysik, psyke, sociale og faglige kompetencer.  Den Mobile Rygskole arbejder ud fra de individuelle hensyn og støtte til hver enkelt medarbejder samt i den enkelte personalegruppe.

I får

  • Mulighed for at forebygge og nedsætte sygefravær både på kort og lang sigt
  • Glade og sunde medarbejdere
  • Medarbejderne med større overskud og livskvalitet
  • Forøgelse af effektiviteten blandt medarbejderne
  • Bedre kollegialt sammenhold
  • Inspiration til hvordan medarbejderne kan opnå og fastholde et langt sundt arbejdsliv og forebygge for tidlig nedslidning.

Foredrag til jeres næste personalemøde

Giv jeres medarbejdere inspiration og motivation til at passe på deres kroppe, der skal holde til et helt arbejdsliv.

Hjælp jeres sygemeldte medarbejder

Giv jeres sygemeldte medarbejder målrettet træning og vejledning, eller giv dem hjælpen inden, og undgå fuld sygemelding.

Konsulent

Mulighed for enkeltydelser og pakkeløsning og klippekort tilpasset jeres behov.

Giv jeres medarbejdere mulighed for træne hjemme

Med online træning kan jeres medarbejde selv vælge de øvelser, som hun har brug for.