Handelsbetingelser og vilkår

Handelsbetingelserne omfatter produkter og services udbudt af Den Mobile Rygskole CVR nr. 21 25 91 01, Rødager Alle 40A, 2610 Rødovre.

Den Mobile Rygskole forbeholder sig ret til når som helst at ændre disse handelsbetingelser. Du er ansvarlig for at gennemse disse betingelser jævnligt på www.den-mobile-rygskole.dk, så du holder dig opdateret om eventuelle ændringer.

Disse betingelser er gældende i alle forhold mellem Den Mobile Rygskole og kunden medmindre andet er aftalt skriftligt og godkendt af begge parter.

 

Oversigt

Den Mobile Rygskole tilbyder en internetbaseret tjeneste til levering af audiovisuelt  indhold, der gøres tilgængeligt for rygskolens medlemmer via enkeltstående køb af abonnement.

Med tjenesten kan du få adgang til træningsvideoer ved download.

Abonnementet er uden bindingsperiode. Der betales 1 måned forud hvor videoerne kan ses, og medlemskabet fortsætter med automatisk betaling, indtil abonnementet opsiges.
Når abonnementet opsiges, stopper opkrævningen ved udgangen af den betalte periode.

 

Aftalevilkår

Du skal læse og godkende disse vilkår og regler, inden at du benytter tjenesterne. Ved at bruge tjenesten accepterer du disse aftalevilkår, og du samtykker til at overholde dem. Disse aftalevilkår er gældende, så længe du har et medlemskab eller virksomhedsaftale hos Den Mobile Rygskole.

Når du som privat person registrerer dig og opretter en brugerkonto / Login, vil du blive bedt om at angive et brugernavn som er din email, og et kodeord for at logge ind og anvende Tjenesten.

Når du har accepteret disse aftalevilkår, bliver din brugerkonto til tjenesten oprettet, og du indgår der ved et medlemskab.

Brugernavn og kodeord er fortrolige oplysninger, og du må ikke videregive dem til nogen tredjepart. Dit abonnement kan/må med andre ord, kun benyttes af dig.

Din konto tilknyttes dit betalingskort, og det er derfor ikke muligt at blive medlem, for personer under 18 år.

 

Behandling af personoplysninger

Dine personoplysninger eller virksomhedsoplysninger kan kun ses hos den administrerende ansvarlig på rygskolen, og bliver automatisk slettet samtidig med din framelding eller ved udløb af en virksomheds aftale.

 

Ansvar ved hjemmetræning

Da der trænes hjemme og træningen derfor ikke er overvåget, er træningen på eget ansvar. Skader og erstatninger mm kan derfor ikke pålægges rygskolen. Øvelserne bliver grundigt gennemgået på videoerne og suppleres med teoretisk materiale. Når du følger anvisningerne, er det en træningsform og øvelser alle kan være med til. Det er dog altid vigtigt, at du mærker din krop under øvelserne. Hvis du har lidelser i kroppen, skal du tage de nødvendige hensyn og evt rådføre dig med din læge og hele tiden arbejde inden for kroppens smertegrænse. Du skal lytte til og tage hensyn til kroppens signaler om evt. overbelastning, Du har som medlem af Den Mobile Rygskolen mulighed for via mail, at stille spørgsmål til rygskolen, vedr. træningen og øvelserne.

 

Priser og prisændringer

Prisen for medlemskabet og andre ydelser er tilgængelige på hjemmesiden og kan ændre sig når flere videoer og ydelser tilknyttes medlemskabet. En evt. prisændring vil blive meddelt dig pr. mail i god tid, og senest 1 mdr. før pris ændringen træder i kraft. Når en evt. pris ændringen træder i kræft, har du adgang til den gamle pris i den løbende periode + 1 md.

Undervisning er fritaget for moms og den anførte pris er derfor uden momsberegning.

 

Betaling og automatisk abonnementsfornyelse

Det er en forudsætning for brug af tjenesten, at du registrerer og løbende opdaterer dine betalingsoplysninger i tjenesten. Oplysninger om de betalingskort der kan benyttes som betaling for tjenesten, kan findes på hjemmesiden.  Betalingen vil blive trukket fra det betalingskort, du har angivet i forbindelse med din registrering HUSK AT ÆNDRE VED SKIFT TIL NYT BETALINGSKORT. Betalingen foregår automatisk, og bliver fornyet på månedsbasis i slutningen af din abonnementsperiode, og vi fortsætter med at trække den månedlige betaling indtil du afmelder dit medlemskab.

 

Aftaler og betaling af enkeltydelser og virksomhedsaftaler

Ved en firmaaftale på enten en enkeltydelse eller et forløb, betales der forud, når aftalen indgås. En aftale om et forløb, skal benyttes inden for et år/12md.

Ved betaling af en enkeltydelser evt et foredrag eller personlig træning, betales der forud for ydelse. Alle ydelser opkræves pr. faktura.

Alle aftaler er bindende og der ydes derfor ingen tilbagebetaling, såfremt ydelsen ikke bliver benyttet inden for de 12 md., med mindre andet aftales ved indgåelse af aftalen.

 

Aflysning og ændring af aftaler

Med mindre andet aftales. skal en evt. aflysning eller ændring af en aftale,  meddeles på Den Mobile Rygskole´s mail senest 24 timer inden aftalens påbegyndelse. Sker dette ikke, opkræves det fulde beløb for aftalen.

Såfremt Den Mobile Rygskole må aflyse eller ændre en aftale, skal dette ske indenfor 24 timer. Der kan aftales en ny tid og kan dette ikke lade sig gøre, har du eller din virksomhed ret til, at få tilbagebetalt det fulde forudbetalt beløb.

 

E-mailadresse

Informationer og meddelelser fra Den Mobile Rygskole sendes til den e-mailadresse, som du oplyste ved oprettelsen. Hvis du ændrer din e-mailadresse, er det derfor vigtigt, at opdatere din profil på hjemmesiden. Det vil altid være den senest oplyste e-mailadresse, der betragtes som den korrekte medlems adresse.

 

Links fra Hjemmesiden

Når du bruger Hjemmesiden, kan den indeholde links til tredjeparters hjemmesider. Dette skal udelukkende ses som en service oplysning, og Den Mobile Rygskolen har ingen kontrol over indholdet på disse hjemmesider. Evt spørgsmål mm skal rettes direkte til udbyderne.

Den Mobile Rygskole har indhentet tilladelser hos alle der henvises til med links.

 

Kontakt / Forespørgsel

For at komme i kontakt med Den Mobile Rygskole kan du enten;

Sende en email: rygskolen@gmail.com eller ringe til Hanne Jensen på  61 41 43 13

 

Accept af handelsbetingelser og vilkår.

Første gang du tilmelder dig som medlem eller indgår en aftale med Den Mobile Rygskole, vil du blive bedt om at godkende handelsbetingelser og vilkår, inden medlemskabet/aftalen træder i kraft.