Privatlivspolitik

Navn på virksomhed
Att.: Dit navn
Adresse
Postnummer + by

CVR: xxxxxxxx
Navn på virksomhed behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning – herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Beskrivelse af databehandlingen

Formål

Levering af mine produkter og services: Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af produkter og services, som du har købt, tilmeldt dig og/eller tegnet abonnement på. Her benyttes dit navn, virksomhedsnavn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Levering af nyhedsbreve: Din e-mail og dit navn anvendes til at sende dig nyhedsbreve, du har tilmeldt dig.

Kundeservice: Support i forbindelse med dine køb og abonnementer – og øvrige henvendelser.

Online markedsføring: Personoplysninger anvendes til online markedsføring på Facebook og Instagram.

Kategorier af personoplysninger

Jeg behandler følgende kategorier af personoplysninger: navn, adresse, e-mail, telefonnummer, til brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve, klippekort, online kurser.

Kilder

Jeg har fået dine oplysninger:

Direkte fra dig via min hjemmesides tilmelding til nyhedsbreve eller tilmelding til nyhedsbrev andre steder på nettet, f.eks. Facebook.

Direkte fra dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser.

Direkte fra dig i forbindelse med kurser og foredrag.

Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. Virk, sociale medier.

Mine databehandlere er Simplero, EffiHUB og Stripe.

Behandlingsgrundlag

Det er nødvendigt for mig at opbevare disse oplysninger af på grund af:

Min legitime interesse i at markedsføre mine produkter.

Så jeg kan opfylde en kontrakt, som du er part i.

Så jeg kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven.

Modtagere

Jeg kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Jeg har indgået databehandleraftaler med følgende databehandlere, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:

Stripe til betaling af produkter og ydelser.

Simplero til håndtering af mailadresser i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve samt håndtering af booking og køb af produkter.

EffieHUB til håndtering af mailadresser i forbindelse med køb af klippekort.

Opbevaring

Jeg opbevarer kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

I forbindelse med nyhedsbreve: Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring ikke er trukket tilbage, og jeg ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f. eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

I forbindelse med køb af ydelser eller produkter: I forbindelse med levering af mine produkter og tjenester opbevarer jeg dine personoplysninger i efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven §10.

Personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder slettes efter 1 år, med mindre der er særlig grund til at opbevare informationerne i en længere periode.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte mig skriftligt for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger jeg opbevarer: kontakt@renardonline.dk

Hvis der er fejl i de oplysninger, jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til mig på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende mig en besked herom til ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mail adresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring kan det til enhver tid ske ved at klikke på Afmeld linket i en nyhedsmail.

Ønsker du at klage over RenardOnline’s behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk

Cookies

RenardOnline.dk bruger cookies til at analysere hjemmesiden trafik, tilpasse hjemmesidens indhold og målrettede annoncer.

Nødvendige cookies vedr. tilpasning af hjemmesiden kanikke fravælges. Derimod kan du fravælge cookies ifm. markedsføring.

Du kan også slå cookies fra i din browser. Læs her hvordan: http://minecookies.org/cookiehandtering/

Hjemmesiden bruger cookies fra følgende:

Google Analytics
Mailchimp
Simplero
Facebook/Instagram

Cookiebot

Denne tekst slettes og nedenfor i kodemodulet indsætter du HTML teksten fra Cookiebot.

Den tekst som kommer til at stå her, er den tekat du selv bestemmer i Cookiebot under fanen Content.