Foredrag for foreninger

Din krop er din fremtid

Foredraget kan tilpasses grupper for instruktører til undervisningsbrug, eller foreningens medlemmer som almen viden / undervisning.

Foredraget vil give dig en større kropsbevidsthed med bl.a. viden om og indsigt i kroppens opbygning og funktion, hvilket er en forudsætning for, at du kan undgå overbelastninger i hverdagen.

Det er overbelastninger, såvel på dit job som i fritiden og under træning, der på kortere sigt fører til smerter, symptomer, skader og sygdom. På længere sigt vil det føre til en al for tidlig og unødig nedslidning.

 

På foredraget får du bl.a. en indsigt i:

  • Hvad kroppen er bygget til at skulle kunne klare og ikke kan klare.
  • Et overordnet indblik i kroppens anatomi og funktion sat ift hvordan de enkelte kropsområder bør trænes
  • Hvordan du kan træne og sikre en stærk kropsholdning
  • Indsigt i og træning af muskler, led og knogler

Sted – Tid – Pris

Sted
Den Mobile Rygskole kommer ud til jer i foreningen.

Foredragets varighed
1 ½ time + ½ time spørgetid

Pris
2.400 kr.
Weekendtillæg  600 kr.

Tilpasset foredrag

Foredraget har til formål at give deltagerne en større indsigt i, hvad de selv kan gøre i  hverdagen for at undgå problemer i kroppen og kan tilpasses til målgruppen om det er foreningens medlemmer eller andre interesserede.

Her sættes der fokus på at give deltagerne en indsigt i kroppens opbygning og funktion.

Hele kroppen bliver gennemgået med de enkelte kropsområder og hvordan de enkelte områder har indvirkning på kroppen som helhed.

Foredraget har til hensigt at give deltagerne inspiration til, hvordan de kan supplere træningen i foreningen med øvelser og opmærksomhed på kroppen i dagligdagen, der fastholder kroppen stærk og smidig, hvilket medfører et længere aktivt liv med mere livskvalitet.

Specifikt til instruktører

Som udgangspunkt har foredraget ovenstående indhold, men det tilpasses og henvender sig direkte til instruktører, med det formål, at give dem en større indsigt i kroppens anatomi og fysiologi sat i forhold til træning.

Det er hensigten at give instruktørerne denne viden, med inspiration til, at de kan bruge det fagligt i deres undervisning.

Foredraget vil støtte instruktørerne i en øget faglig og professionel undervisning som er en forudsætning for at undervise på et højt fagligt niveau.

Sted – Tid – Pris

Sted
Den Mobile Rygskole kommer ud til jer i foreningen.

Foredragets varighed
1 ½ time + ½ time spørgetid

Pris
2.400 kr.
Weekendtillæg  600 kr.