Den mobile rygskole

Et samarbejde med Den Mobile Rygskole har til formål at mindske og forebygge sygefravær samt forebygge for tidlig nedslidning. 

Overordnet set har Den Mobile Rygskole til formål at hjælpe jeres virksomhed / kommune med, at fremme og fastholde sunde medarbejdere, bl.a. ved en indsats der fokuserer både på den enkelte medarbejder og på en medarbejdergruppe / afdeling.

Den Mobile Rygskole tilbyder konsulentbesøg med foredrag, undervisning og træning, såvel på arbejdspladsen som hjemme hos medarbejderen.

Den mobile rygskole tilbyder også foredrag og kurser til foreninger og private.

Bliv medlem af den Mobile Rygskole og få massevis af træningsvideoer samt materiale der giver dig læren om og forståelse for din krop. 

 

Foredraget

Sætter fokus på kroppens funktions- og ydeevne, der giver medarbejderne inspiration til, hvordan de kan fastholde et langt og aktivt arbejdsliv med en stærk krop og       forebygge for tidlig nedslidning.

Undervisningen

Giver medarbejderne den viden og indsigt om kroppen, der skal til, for at fastholde gode og sunde arbejdsstillinger og kropsvaner generelt, samt mindske eller helt slippe af med fysiske lidelser og stress .

Træningen

Sikrer at medarbejderne kan opnå og fastholde en sund og stærk krop, der kan modstå de belastninger den udsættes for i løbet af dagen, så belastningerne ikke bliver til overbelastninger og nedslidning.

For virksomheder og kommuner

Konsultentbesøg

Et konsulentbesøg giver muligheder for både enkeltydelser, et foredrag, et træningsforløb eller et hjemmebesøg for en sygemeldt medarbejder og for at sammensætte disse ydelser, der opfylder netop jeres ønsker og behov. Et konsulentbesøg kan også bruges til at få råd og vejledning omkring eks. arbejdsstillinger, fastholdelse af seniormedarbejdere, få sygemeldte medarbejdere hurtigere tilbage på arbejdspladsen, eller gode træningsråd på arbejdspladsen og privat.

Foredrag

Her får medarbejderne en overordnet indsigt i kroppens funktion, ved bl.a. praktisk anatomi og inspiration til hvordan de bedst passer på deres krop og derved undgår overbelastninger som fører til fysiske gener og smerter, stress og udbrændthed samt undgå ulykker og for tidlig  nedslidning.        Foredraget byder også på praktiske øvelser, der let kan flettes ind i hverdagen såvel på arbejdspladsen som privat.

Hjælp til selvhjælp

Det er langt bedre og billigere at forebygge frem for at helbrede.         Den Mobile Rygskole hjælper den enkelte medarbejder med, at finde frem til årsagerne til de symptomer og smerter de oplever, så problemerne ikke opstå igen. Med bl.a. vejledning i gode øvelser og en overordnet indsigt i kroppen, vil medarbejderne opnå en større kropsforståelse, der hjælper til at opretholde kroppens funktions- og ydeevne såvel på arbejdspladsen som i det private liv.

For kommuner

Forebyg sygefravær

Det er altid en stor gevinst at forebygge frem for at helbrede.

Derfor har Den Mobile Rygskole fokus på, at klæde medarbejderne på til hvordan, de forebygger sygefravær, udbrændthed og nedslidning, bl.a. ved ergonomisk vejledning samt let tilgængelige fysiske og mentale øvelser.

Medarbejderne skal mærke og opleve hvordan, en lille indsats i hverdagen, giver en stor virkning.

Hjælp jeres sygemeldte medarbejder

Den Mobile Rygskole tager på hjemmebesøg hos sygemeldte medarbejdere og med udgangspunkt i medarbejderens hverdag på og udenfor arbejdspladsen, ydes her en målrettet personlig indsats med bl.a. træning og ergonomisk vejledning.

Denne indsats giver de optimale muligheder for, at medarbejderen hurtigst muligt kan vende tilbage på arbejde.

Online træning

Rygskolens online træning giver dig mulighed for, at vælge øvelser for de enkelte kropsområder samt mindre  programmer, du selv kan sammensætte efter ønske og behov.

Med online træning kan jeres medarbejdere træne, på de tider der passer den enkelte og som virksomhed / kommune kan i opnå rabat med en firmaaftale.

Den Mobile Rygskole

– så verden første gang i 1999 og drives af Hanne Jensen, som er uddannet afspændingspædagog.

Hanne arbejder ud fra devisen hjælp til selvhjælp, ved hjælp af indsigt, ergonomi, træning og personlig vejledning.