Virksomheder & Foreninger

Den Mobile Rygskole

Din krop er din fremtid - Pas godt på den

Virksomheder & Foreninger

Rygskolen kommer også ud til

jeres virksomhed eller forening

Virksomheder

Kursus / Foredrag

 

Din krop er din fremtid - Pas godt på den

 

Forebyg og afhjælp unødig nedslidning

Nedsæt og forebyg sygefravær

_________________________________

Den største årsag til såvel kortere som længerevarende sygemeldinger i dag, er gener, smerter og sygdomme, der er relateret til bevægeapparatet typisk iryg, nakke, skuldre, hofte og knæ. Bliver dette ikke i tide ”behandlet”, kan det føre til kroniske sygdomme og nedslidningsskader med store personlige, sociale og økonomiske omkostninger som følge heraf.

 

I de senere år har der været en stigende opmærksomhed omkring ergonomi på arbejdspladserne. Men det er ikke kun når vi er på arbejde, vi udsætter vores krop for overbelastninger. Vi har igennem årene tilegnet os mange dårlige kropsvaner, som i lang de fleste tilfælde, er årsagen eller medårsag til eks. den dårlige ryg. Der bliver på kurset sat fokus på hvordan hele kroppen hænger sammen, måden vi bruger kroppen på, og hvordan det har indflydelse på eks. den dårlige ryg. På kurset undervises i effektive øvelser der let kan flettes ind som en naturlig del af hverdagen, både på arbejdspladsen og i fritiden.

 

Max. 20 deltagere pr. kursus

 

Læs mere om kursets indhold under fanebladet ”Kurser og kursusforløb”.

______________________________

Kontakt for uforpligtende info møde på:

 

Mobil 61 414 313

Mail rygskolen@gmail.com

Foreninger

Kursus / Foredrag

 

Din krop er din fremtid - Pas godt på den

 

Dette kursus / foredrag bliver tilpasset, så det giver inspiration til såvel den daglige træning, som til træningen på et ryg hold

_________________________________

 

Kursus henvendt til foreningensmedlemmer

Med overskriften ”hjælp til selvhjælp”vil du ved dette 3 timers intensive kursus, lære hvordan du kan afhjælpe og forebygge symptomer og smerter i bevægeapparatet. Færre symptomer og smerter → mindre medicin. Lær hvordan du kan forebygge unødig nedslidning, ved få justeringer i hvordan du bruger din krop i hverdagen.

 

Træningsmappe kan tilkøbes for kr. 225,00

 

Min. 10 og Max. 20 deltagere pr. kursus

 

 

 

Kursus henvendt til instruktører

Dette kursus er tilpasset instruktører, der ønsker at opstarte et ryg hold, eller som inspiration til jer der allerede har et hold.En undervisning med både teori, ergonomi og praktiske øvelser. Alle instruktører modtager en træningsmappe.

 

Max. 10 deltagere pr. kursus

 

Læs mere om kursets indhold under fanebladet ”Kurser og kursusforløb”.

_________________________________

Kontakt for at få nærmere info på:

 

Mobil 61 414 313

Mail rygskolen@gmail.com

Den Mobile Rygskole

Hanne Jensen

Feddet 13 A, 4640 Faxe

Tlf. 61 414 313

rygskolen@gmail.com

Cvr. 21 25 91 01